588 Resultats
19/10/10 Singatura conveni ACUP - ACER

S'ha signat el conveni marc de col·laboració entre l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca (ACER) i l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP).

La signatura d'aquest conveni ha de contribuir a fomentar la recerca científica a Catalunya, he de promoure l'excel·lència en els àmbits d'actuació d'amdues associacions, el debat, la divulgació i l'anàlisi entre d'altres.20/01/10 Secretaria/a Executiu/va

Oferta de Treball

Mèrits:

1. Coneixement suficient i experiència en gestió de la I+D a Catalunya.
2. Coneixement de la política científica i organització de la recerca a Catalunya.
3. Capacitat d'interlocució davant institucions nacionals i internacionals (Universitats,
Ministeri, Generalitat, EU, etc.) per aspectes administratius i de gestió de l'ACER.
4. Idiomes: anglès, castellà i català.
5. Titulació universitària de grau superior.
6.Competències professionals: planificació i organització, presa de decisions,
compromís amb la organització, comunicació efectiva i flexibilitat, persona
proactiva i resolutiva.

Funcions:

  • Assistir al President, al Secretari i a la Junta Directiva en totes les seves funcions. Estimular el desenvolupament de l'Associació, sota les directrius del President.
  • Mantenir i coordinar els contactes entre tots els membres de l'ACER.
    Coordinar les diferents actuacions de l'Associació.
  • Fer d'interlocutor i afavorir la difusió de les opinions de l'ACER.
  • Coordinar l'elaboració, el control, el seguiment, l'execució de totes les tasques administratives i obligacions legals de la Associació, sota les directrius del Secretari de l'Associació.
  • Executar els acords de la Junta Directiva.
    Estimular les activitats de l'Associació decidides per la Junta Directiva, incloent la realització de tallers, jornades, cursos, reunions, treballs, estudis, etc.
  • Totes aquelles altres funcions pròpies de la posició que li siguin encomanades pel President, pel Secretari i per la Junta Directiva.

Remuneració ajustada a la experiència i al potencial del / de la candidat/ta.

Interessats: Enviar carta raonada d'interès i Currículum Vitae complet a acer@icfo.es18/11/09 L'ACER s'adhereix al PNRI

L'ACER s'adhereix al Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI)

El Hble Sr. Josep Huguet, Conseller del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DIUiE) de la Generalitat de Catalunya, i el Sr. Lluís Torner, director de l'ICFO i president de l'Associació Catalana d'Entitats de Reserca (ACER), van formalitzar el 17 de Novembre l'adhesió de l'ACER al Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació  (PNRI). Amb aquest acord, ACER manifesta el seu compromís de cooperació per assolir els objectius del PNRI.Copyright © 2011 · Tots els drets reservats · Disseny By Asterisk Communication*
Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER) · C/ Baldiri Reixac 4-8 (Torre i, Planta 5a, Despatx B10). 08028 Barcelona
Tel: +34 934 034 481 · abotella@acer-catalunya.org