589 Resultats
20/10/10 Acte Política científica i de recerca

Amb la presència de representants del principals partits polítics catalans, aquest passat dia 20 es va celebrar l'acte "Política científica i de recerca".

En una sala plena amb al voltant de 80 persones, principalment directors de centres però també representants d'altres institucions rellevants en el sistema de recerca català, vam poder sentir les propostes de les diferents formacions pel que fa a al tema central del debat. Per part dels partits polítics, varen participar al debat el Sr. Antoni Castellà (CIU), la Sra. Montserrat Palma (PSC), el Sr. Joan Roca (ERC), el Sr. Santiago Rodríguez (PPC) i la Sra. Laia Ortiz (ICV).

 Un cop acabat aquest primer torn d'intervencions s'obrí un torn obert de paraula que comptà ambvinteressants intervencions dels assitents a l'acte.

Podeu consultar més aspectes referents a aquest acte a la notícia publicada per Global Talent.

 19/10/10 Singatura conveni ACUP - ACER

S'ha signat el conveni marc de col·laboració entre l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca (ACER) i l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP).

La signatura d'aquest conveni ha de contribuir a fomentar la recerca científica a Catalunya, he de promoure l'excel·lència en els àmbits d'actuació d'amdues associacions, el debat, la divulgació i l'anàlisi entre d'altres.20/01/10 Secretaria/a Executiu/va

Oferta de Treball

Mèrits:

1. Coneixement suficient i experiència en gestió de la I+D a Catalunya.
2. Coneixement de la política científica i organització de la recerca a Catalunya.
3. Capacitat d'interlocució davant institucions nacionals i internacionals (Universitats,
Ministeri, Generalitat, EU, etc.) per aspectes administratius i de gestió de l'ACER.
4. Idiomes: anglès, castellà i català.
5. Titulació universitària de grau superior.
6.Competències professionals: planificació i organització, presa de decisions,
compromís amb la organització, comunicació efectiva i flexibilitat, persona
proactiva i resolutiva.

Funcions:

  • Assistir al President, al Secretari i a la Junta Directiva en totes les seves funcions. Estimular el desenvolupament de l'Associació, sota les directrius del President.
  • Mantenir i coordinar els contactes entre tots els membres de l'ACER.
    Coordinar les diferents actuacions de l'Associació.
  • Fer d'interlocutor i afavorir la difusió de les opinions de l'ACER.
  • Coordinar l'elaboració, el control, el seguiment, l'execució de totes les tasques administratives i obligacions legals de la Associació, sota les directrius del Secretari de l'Associació.
  • Executar els acords de la Junta Directiva.
    Estimular les activitats de l'Associació decidides per la Junta Directiva, incloent la realització de tallers, jornades, cursos, reunions, treballs, estudis, etc.
  • Totes aquelles altres funcions pròpies de la posició que li siguin encomanades pel President, pel Secretari i per la Junta Directiva.

Remuneració ajustada a la experiència i al potencial del / de la candidat/ta.

Interessats: Enviar carta raonada d'interès i Currículum Vitae complet a acer@icfo.es18/11/09 L'ACER s'adhereix al PNRI

L'ACER s'adhereix al Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI)

El Hble Sr. Josep Huguet, Conseller del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DIUiE) de la Generalitat de Catalunya, i el Sr. Lluís Torner, director de l'ICFO i president de l'Associació Catalana d'Entitats de Reserca (ACER), van formalitzar el 17 de Novembre l'adhesió de l'ACER al Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació  (PNRI). Amb aquest acord, ACER manifesta el seu compromís de cooperació per assolir els objectius del PNRI.Copyright © 2011 · Tots els drets reservats · Disseny By Asterisk Communication*
Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER) · C/ Baldiri Reixac 4-8 (Torre i, Planta 5a, Despatx B10). 08028 Barcelona
Tel: +34 934 034 481 · abotella@acer-catalunya.org